Limaging

Hlavní stránka Laboratory Imaging  |  English version


MenuKontakt

Email:
Tel: +420 272 081 400

 
 

Modul pro měření svarůPožadavky na software

Vyberte si jednu z možností:

Snímací optika

  • Makrooptika nebo běžný objektiv (doporučené) na stativu s osvětlením

  • Stereomikroskop

Měření pomocí modulu

Modul pro měření svarů poskytuje uživateli komfortní nástroj pro měření jednotlivých parametrů svaru. Měření postupuje krok za krokem dle výzev průvodce. Instalace zahrnuje standardní postupy pro koutový a přeplátovaný svar; další možné průvodce lze vytvořit i pro nestandardní a uživatelsky definované geometrie. S pomocí modulu lze hodnotit svary přímo na živém obrazu z kamery nebo svary ve formě obrazů uložených na disku. U obrazových souborů pořízených jinými systémy je nutné, aby byl součástí obrazu referenční rozměr pro metrickou kalibraci (např. přiložená / vygenerovaná měrka).

V průběhu měření se do obrazu zakreslují požadované geometrické útvary (linie, kružnice, spojnice bodů apod.), pomocné útvary po splnění své funkce mizí, čímž je zachována přehlednost. Přehlednosti měření pomáhá i možnost barevného odlišení jednotlivých útvarů. Kromě pevně daného měření pomocí průvodce lze cokoliv i samostatně proměřit pomocí rozsáhlé palety obecných měřících nástrojů. Měření rozměrů lze kombinovat i s měřením plochy ve 2D nebo soubor měřených veličin rozšířit např. o měření velikosti vad.

Metodika měření

Uživatelské prostředí softwarového modulu

Tvorba reportů

Po skončení měření modul vytváří zprávu (report). Ta obvykle obsahuje nebo může obsahovat:

  • hlavičku obsahující informace o pracovišti, autorovi, atp.

  • vyhodnocený obraz případně doplněný o nákres geometrie

  • tabulku naměřených dat

  • volitelně může být připojeno automatické hodnocení, zda měřený parametr vyhovuje, či ne.

Zprávu lze ukládat ve vnitřním formátu NIS-Elements (RTT) a / nebo jí exportovat do PDF či RTF. Výstup dat lze také propojit se šablonami pro MS Excel. Vlastní obrazy svarů lze v průběhu či po skončení měření uložit ve standardních obrazových formátech (TIF, JP2, BMP, JPG).

Ukázka reportu

Organizátor obrazů

Součástí softwaru NIS-Elements (AR, BR i D) je organizátor obrazů splňující základní požadavky na správu obrazů včetně třídění, vyhledávání dle parametrů atp. V systému lze nastavit uživatelům různé úrovně práv a zajistit tím vyšší bezpečnost elektronických dat. Po domluvě může být systém přizpůsoben podnikovým potřebám, aby spolupracovat s databázemi na bázi MS SQL, informačními systémy apod.

Oprerační systém, jazyková podpora

NIS Elements a modul pro hodnocení svarů pracuje pod operačním systémem Windows 7, nejlépe 64-bit, ale lze i 32-bit; dále je schopný pracovat v jedno- i dvouobrazovkovém režimu. V rámci instalace NIS Elements lze přepínat mezi několika jazyky, modul pro měření svarů je v jazyce českém (další jazyková podpora je možná na zakázku).