Limaging

Hlavní stránka Laboratory Imaging  |  English version


MenuKontakt

Email:
Tel: +420 272 081 400

 

VITRINITE


Pro co je modul VITRINITE určený

Vitrinite je softwarová aplikace, která řeší následující úlohy obrazové analýzy:

  • měření náhodné odraznosti

  • macerálová analýza

  • měření minimální/maximální odraznosti uhlí

Měření min./max. odraznosti

Měření náhodné odraznosti

Přednosti modulu VITRINITE

  • Plné řízení kamery s možností korekce nehomogenity osvětlení.

  • Řízení skenovacího stolku, automatické ostření. Systém spolupracuje se skenovacími stolky PRIOR Scientific a Märzhäuser Wetzlar.

  • Automatická kompenzace nerovnosti vzorku.

  • Automatická macerálová analýza s možností následného rozhodnutí nejasných případů.

  • Tvorba uživatelsky přizpůsobených zpráv.

  • Archivace dat v databázi. Možnost snadného procházení a hledání.

Vitrinit a detekce macerálů

Modul Vitrinite umožňuje kalibrovat odraznost vitrinitu pomocí standardů: zatemněná kamera, spinel, Leuco, Saphir, YAG, GGG, Cubic, Zirkonia a diamant. Macerálová analýza podporuje automatickou detekci fází: pozadí, liptinit, vitrinit, inertinit, Mi+Ma+Sc, Fu+Sf a minerály. Vzorek je automaticky skenován podle nastavení. Volit lze velikost vzorku, počet polí, metodu měření, zaostřování a automatický nebo manuální režim.

Macerálová analýza - manuální

Macerálová analýza - automatická

Výstupní zprávy a databáze

Pro naše zákazníky jsme přizpůsobili vzhled protokolů a strukturu databází. Databáze obsahuje pole: datum, čas, operátor, popis, číslo vzorku, výsledek macerálové analýzy, typ analyzovaných dat, data vzorku a histogram odraznosti vitrinitu. Všechny měřené vzorky jsou archivovány v databázi. Vyhledávání v databázi je možné podle čísla nebo data analýzy.