Limaging

Hlavní stránka Laboratory Imaging  |  English version


MenuStahujte

Kontakt

Email:
Tel: +420 272 081 400

 

CONCRETE


Metoda

Metoda striktně respektuje Evropskou normu EN 480-11:2006 E. Měřené vzorky betonu musí být nejprve pečlivě vyleštěny, nabarveny a je nutné vyplnit póry. Následně je měřen obsah vzduchu v mikropórech pomocí traversní metody. Množství vzduchu v mikropórech je měřítkem mrazuvzdornosti betonu. Systém Concrete dovoluje plně automatizovat traversní metodu a tím významně urychluje celý proces měření.

Přístrojové a programové vybavení

Přístrojové vybavení

Makrooptický stativ nebo mikroskop, rychlá 3.3 MPix firewire kamera, motorizovaný 3-osý stolek s joystickem, osvětlovač s řídící jednotkou, softwarový modul Concrete.

Postup měření

  1. Nejprve je připraven vzorek a zvolena metoda měření. Uživatel je vyzván ke kontrole detekce pórů.

  2. Pak je zahájeno měření. Systém automaticky posouvá stolkem a ostří. Póry jsou detekovány a analyzovány v průběhu měření. Měření může být buď plně automatické, nebo poloautomatické. V poloautomatickém režimu musí uživatel pokaždé odsouhlasit detekci pórů a může hranice pórů ručně upravovat.

  3. Měření je ukončeno protokoly v MS Wordu a MS Excelu. Zprávy jsou vytvořené podle normy EN 480-11.

Vzorek betonu

Vzorek betonu nasnímaný metodou HDR

Veličiny měřené systémem CONCRETE

  • Histogram distribuce velikosti pórů

  • Celková délka travers

  • Celkový obsah vzduchu

  • Celkový počet měřených travers

  • Specifický povrch vzduchu

  • Spacing factor